LABOUR CONTROL SYSTEM

Dear Users,

Please be informed that the Labour Control System (LCS), will no longer be in service. This is due to some technical factors which are beyond the Department’s control.

With regards to this, the Department of Labour would like to inform:

  1. Company owners submitting the employee Census for 2017 can refer to this link for further information.
  2. Applications for Domestic Helper License will be done manually by completing the relevant forms, which can be obtained either from this link or from the information counter, and submitting them to the Domestic Helper counter.

The Department apologizes for any inconveniences caused. Thank you.

Para Pengguna,

Adalah dimaklumkan bahawa sistem Jabatan Buruh, Labour Control System (LCS), telah diberhentikan perkhidmatannya. Ini adalah disebabkan oleh faktor-faktor teknikal di luar kawalan jabatan ini.

Sehubungan dengan ini, Jabatan Buruh ingin memaklumkan bahawa:

  1. Pemilik-pemilik syarikat yang hendak mengisikan/menghadapkan banci pekerja bagi tahun 2017 bolehlah melayari pautan ini untuk mendapatkan maklumat lanjut.
  2. Permohonan bagi Lesen Mengambil dan Menggaji Pekerja Asing - Perkhidmatan Rumahtangga Persendirian, bolehlah memohon secara manual dengan melengkapkan borang yang berkenaan yang boleh didapati dengan melayari laman sesawang di pautan ini atau di kaunter pertanyaan Jabatan Buruh dan menghadapkannya ke kaunter Bahagian Perkhidmatan Rumahtangga.

Jabatan ini memohon maaf atas sebarang kesulitan yang dihadapi. Terima kasih.